Altkat Sanat 5. yılını kutluyor!

Emeğiyle var olanlar için geçen zamanın karşılığı yaratılan değerdir. Altkat Sanat, 5 yılda ürettiği oyunların dışında konserler, sergiler, toplantılar, workshoplar, söyleşiler düzenlemenin yanısıra birçok ekibi de konuk olarak ağırladı. Atölyelerimizde eğitim alan öğrencilerimizin önemli bir bölümü bizlerle birlikte oyunlarda; sahne üzeri ve arkasında yer aldı, almaya devam ediyor.

Yaşadığımız toplumda, yıllar geçtikçe “kendimiz” olma bilincinden adım adım uzaklaşıyoruz. Yaşam bizim için kocaman bir dünyanın renkleri içerisinde hayatta kalma iradesini, ruhunu sürekli gözler önüne seren bir eylem biçimi. Etrafımızda olup biten her gerçeklikse kendi algımız kadar geçerli olabiliyor. Kendine dönmek, insanın özüyle yüzleşmeye hazır olup olmaması gerçeğiyle karşı karşıya kalmasıdır ve değişimin başlangıcıdır.

Sanat, yüzyıllardır gerçek duyguları açığa çıkaran bir araç olmuştur. Bu aracın kullanımı, verili siyasi anlayışın bilinçli dayatmasıyla sıklıkla kırılmaya zorlanmış ve bu baskı ya topluma etki etmeye çabalayan sanat yapıcılarını sindirmiş ya da sanatı başkaldırı aracı olarak kullanma tercihine itmiştir.

Bizler daha fazla oynamaya, eylemeye, bir aklı beraberce taşımaya ihtiyacımızın olduğunu düşündüğümüz bir dönemde;  kendimize duygu ve fikir ortakları aramaya, bulmaya, çoğalmaya devam ediyoruz. İnsan olma bilincinin yitirildiği, bireyin çürütüldüğü, yalnızlaştığı, tüm kavramların içinin bilinçli olarak boşaltıldığı bir dünyada çıkış yolu ararken tiyatroya sarılıyoruz. Tarihe, insana, birlikte olma halinin gücüne güveniyoruz.

Bilinçli bir tercihle, yaptığımız tüm oyunlarda seyreden ve oynayan ayrımını ortadan kaldırarak birlikte değişmeye, dönüşmeye, yol almaya gayret ediyoruz. Yaptığımız hiçbir iş bizim için yalnızca “eğlence aracı, hoşça vakit geçirmeye yarayan uğraş” olarak kalmadı. İlk oyunumuz “Su Çatlağını Bulur” ve son oyunumuz “Dönüşüm”yan yana konulduğunda Altkat Sanat’ın ne tür bir irade ve tercihle ilerlediği anlaşılacaktır.

Türkiye’de bugün onuruyla, alın teriyle çalışanlar için her alan oldukça büyük zorluklar içeriyor. Bilgisizlikten, kayırmacılıktan, adaletsizliklerden yakınıyoruz. Tiyatro, elbette tek başına tüm bunları alt etmek vazifesinde değildir ancak bu tabloyu resmetmek, her daim halktan yana olmak, toplumun aydınlık seviyesini yükseltmeye gayret etmekten kaçınmamak, bu uğurda ilerlemek için çaba göstermek zorundalıktır.

Seyircilerimizin ve dostlarımızın katkılarıyla, hep birlikte, nice 5 yıllara!