Bir Beceriyi Büyütmek Sevgiyle Olur

Altkat Sanat olarak çocuklarla sanatsal çalışmalar yapma çabamız, gelişimin önünü açacak temel ihtiyaçlarımızın ve geleceği kuracak nitelikli bireyler yetiştirmenin ilk adımı.  Bir beceriyi büyütmek sevgiyle olur. Kişinin önce kendisini sevmesi gerekir ancak o zaman başka birini sevebilir. Kendisini sevmeyen başkasını da sevemez. Sevgisiz büyüyen kişi,  güvensiz bir kişiliğe dönüşür.

Her çocuk ruhsal, zihinsel ve fiziksel olarak olumlu-uyumlu olma dürtüsünü içinde barındırır. Ebeveyn bu olumlu dürtüleri geliştirmekle yükümlüdür. Çocuk bu dürtüleri geliştirebilmek için eğlenmek, aydınlanmak, kültürel gelişimini sağlamak zorundadır. Becerilerinin büyümesi ve geliştirilmesi için yaratıcı etkinliklere katılmasını ve farkına varmasını sağlamak gereklidir. Çocuk; kişiliği, beceri ve zekâ bütünlüğünü oyun oynayarak geliştirmektedir.

Hareket etmek, hayal kurmak, canlandırmak ve ritm; kişinin içerisinde zaten var olan yaratıcılığı geliştirir. Merak ve faaliyette bulunma gereksinmesi çocuğu oyun oynamaya iter. Oyun sayesinde çocuğun ilgisi gelişir. İlgilerini keşfeden ve geliştiren çocuk, onu yaşantısına uyarlayarak gelecekte meslek ve özel hayatında mutlu olabilir. Çocuğa oyun yeri göstermek, onu oyuna özendirmek, pahalı oyuncaklar vermekten daha değerlidir.

“Beden Farkındalığı, Ritm – Kulak, Beden Ritm Koordinasyonu ile çocuk; kendisini ifade etme becerisini, hayal ile gerçek arasındaki dengeyi bulmasını, sosyalleşmeyi, iç dünyasını kavramasını, yaratıcı düşünme biçimini, enerjisini kullanmasını, dil gelişimini sağlayan bir alandır. Beynin duygusal olan sağ bölümü ile bilişsel olan sol tarafı birlikte kullanıldığı için öğrenme süreci de daha hızlı olur. Bu öğrenim hayatını etkileyen bir faktör haline gelebilir.

Altkat Sanat