Çocuklara Yaratıcı Yazarlık
Çocuklara Yaratıcı Yazarlık

Her çocuk yazabilir!

15 Haziran’da başlayarak sekiz hafta boyunca cumartesi 11.00-13.00 arasında “Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’nde çocuklarla buluşuyoruz.

Atölyeye, 9-12 yaş çocuklara yöneliktir.

Atölye, çeşitli görsellerden hareketle parçadan bütüne doğru bir yazma yöntemine doğru ilerlemeyi ve yazarlığa ilişkin kuralların, tekniklerin ele alınacak örnek öyküler üzerinden gösterilmesini içeriyor. Genellikle bir hikâyede neyin anlatıldığı ile ilgilenen çocuklarımızın bu çalışma ile birlikte yalnız neyin anlatıldığıyla değil, aynı zamanda nasıl anlatıldığı ile ilgilenecek duruma gelmesini, böylece sevdiği bir öykünün nasıl kurulduğunu, yazma serüveninde kullanması gereken araçları görmesini ve ne yaptığını bilerek yazmaya götürecek sürecin ilk adımlarını oluşturmayı hedefliyoruz.

Her çocuk, bir hikâye anlatıcısıdır.

Yazmaya parçalardan başlıyoruz. 

Resimlerle ilerlerken eş zamanlı olarak örnek öykü bölümlerinden neyi nasıl yapacağımızı öğreniyoruz.

Birinci Hafta: Resimdeki kişileri betimliyoruz, onlardan karakterler yaratıyoruz.

İkinci hafta: Resimdeki kişilerinin zihninden geçenleri, birinci ve üçüncü kişi ağzından anlatıyoruz.

Üçüncü hafta: Resimdeki kişileri, nesneleri konuşturuyoruz. Diyalog sırasında konuşan kişinin ya da nesnenin ses tonunu, davranışlarını, mimik etkilerini veriyoruz.

Dördüncü hafta: Resimdeki mekânı betimliyoruz. Betimlemede beş duyuya yönelen detaylardan yararlanıyoruz.

Beşinci hafta: Resimdeki kişileri içinde bulundukları mekân ve zaman içinde canlandırıyoruz.

Parçaları birleştirmeyi öğreniyoruz, ama daha önce oluşturduğumuz parçaları değil elbette. Önce bir resmin çağrıştırdıklarından öykümüz için bir fikir oluşturmaya koyuluyoruz.

Altıncı hafta: Nereden başlamalı? Bir resmin çağrıştırdıklarından öykümüz için bir fikir oluşturuyoruz.

Nasıl öykü kuracağız?

Konuşan (Anlatıcı) kim?

Olay, yer, kişiler, hikâyenin zamanı…

Birlikte bir öykü okuyup hikâyenin nasıl kurulduğunu anlamaya çalışıyoruz. “Demek ki hikâye böyle oluşturuluyor.” cümlesini kurduğumuzda yazmaya başlıyoruz.

Yedinci hafta: Öykülerimizi yazıyoruz.

Sekizinci hafta: Öykülerimizi tamamlayıp okuyoruz.

Atölyenin aylık ücreti 400 TL’dir.

Atölye Yürütücüsü

Ali Ekber Kul

2000-2004 arası Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde eğitim gördü. 2012-2015 arasında Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü Film ve Drama Ana Bilim Dalı’nda yaptığı yüksek lisansından “Seyreden-Seyredilen İlişkisi” başlıklı tez çalışmasıyla mezun oldu. Ressam Songül Canerik ile birlikte Beyoğlu’nda Agon Sanat’ı kurdu. Kuramsal çalışmalarının yanı sıra, öğretmenlik, atölye yürütücülüğü ve yazarlık uğraşlarını sürdürmektedir.

Çocuklara Yazarlık Atölyesi kayıt formu

    Çocuğa Ait Bilgiler:

  • Form elimize ulaştıktan sonra verdiğiniz iletişim bilgileri doğrultusunda sizinle bağlantıya geçeceğiz. Teşekkür ederiz...
 

Dogrulama

Son Yazılar