Friedrich Nietzsche Kimdir?

Friedrich Nietzsche, Prusya Devleti’nde 15 Ekim 1844’te doğdu. Daha yoğunluklu 1870 ve 1880’lerde eser veren Alman filozof ve eleştirmen, geleneksel felsefi fikirlerini, çağdaşlıkla ilişkili sosyal ve siyasal din görüşlerini ve Avrupa’nın geleneksel ahlak ve din anlayışını sert bir şekilde eleştirmesiyle tanınmıştır. Çoğu eleştirisi; insanlara dayatılan yanlış bilinçle yüzleştiren psikolojik tanılara dayanır. Bu yüzden genellikle geleneksel değerlere karşı “yorumlama ve şüphe” geliştirmiş çağdaş düşünürlerle (Marx ve Freud gibi) ilişkilendirilir. Nietzsche ayrıca, eleştirdiği geleneklere bağlı değerleri karşılaştırarak, doğanın özü teorilerini desteklemek için, kültürel yenilenmeyi, sosyal ve psikolojik hayatı, yeni değerler ileri süren kışkırtıcı önerileriyle psikolojik analizlerini kullanır.

Friedrich Nietzsche, Alman filozof, deneme yazarı, kültürel eleştirmendi. Gerçek, ahlak, dil, estetik, kültürel teori, tarih, nihilizm, güç, bilinç ve varoluşun anlamı hakkında yazıları düşünsel tarihe ve batı felsefesine büyük ölçüde etki etmiştir. Nietzsche geleneksel din ve metafiziğin sona ereceğini (yok olacağını) öngörmüş ve “Tanrı’nın ölümünden” bahsetmiştir. Nietzsche, örnek insanın kendini gerçekleştirme yoluyla kimliğini yaratması gerektiğini ve bunu ruh veya tanrı gibi hayattan üstün hiçbir şeye güvenmeden yapması gerektiğini iddia eder. Friedrich Nietzsche 1889 yılının ocak ayında 45 yaşındayken bir beyin hastalığından dolayı çökmüş ve 1900 Weimar’da ölmüştür.