Kalaripayattu Atölyesi

Sınırların ötesine geçip fiziksel ve mental olarak dengede kalmak günümüz insanının en büyük ihtiyacı. En eski Hint dövüş sanatlarından biri olan kalaripayattu tekniğini öğrenerek, yoğun çalışma temposundan uzaklaşıp gittikçe artan yorgunluk hissiyle ve enerji üretememe durumuyla baş etmek, katılımcıların motivasyon kaynağı olacak.

Kalaripayattunun sadece bir dövüş sanatı olmadığını, içinde bir yaşam felsefesi barındırdığını bilmek gerekir. Atölyede hedeflenen ise; katılımcıların bu dövüş sanatını öğrenirken bedensel esneklik kazanıp günün yorgunluğundan, mesleki deformasyonlardan, postür bozukluklarından kurtulmalarını sağlamak olacaktır. Katılımcılar doğru nefes teknikleriyle zihinlerini boşaltıp beden kullanım yetilerini geliştireceklerdir.

Atölyede çeşitli dinamizm ve koordinasyon çalışmalarıyla, kalaripayattu teknikleriyle; bedensel esnekliğe, denge ve ağırlık merkezi keşfine yönelik kazanımlar sağlamak esas olacaktır. Bu çalışmalarda dövüş sanatının teknikleri aktarılırken; bedensel, zihinsel yaratıcılık ve konsantrasyon ön planda tutulacaktır. Hint dans teknikleriyle kondisyon kazanılırken, ritmik çalışmalarıyla kulak ve beden senkronizasyonu sağlanıp ortak bir enerji yaratmak hedeflenecektir. Atölye sonunda, katılımcılara aktarılan teknik doğrultusunda seyirlik bir koreografi oluşacak ve bunun sunumu yapılacaktır.

Kalaripayattu Nedir?

Kalaripayattu, kökeni M.Ö. 3. yüzyıla kadar uzanan en eski Hint dövüş sanatlarından biridir. Hindistan’da ayakta kalan en köklü dövüş sanatlarından biri olması sebebiyle dövüş sanatçıları tarafından büyük saygı görür. Salt bedenle yapılmasının yanında, Hindistan’a özgü çeşitli silahlarla da yapılır. (Kılıç, pala, kalkan, sopa, mızrak gibi vb.) “Güney Keralan Thekkan” ve “Kuzey Keralan Vattakkan” olmak üzere iki farklı sitili mevcuttur.

Kalaripayattu’nun içinde bir yaşam felsefesi barındırması durumu, uygulayıcılarına büyük bir sorumluluk yükler. Öğrencilere bu dövüş sanatı öğretilirken öncelikle ‘şefkat’ duygusu aşılanır. Disiplinli olmak, kriz yönetimini güçlendirmek, kendine ve topluma karşı saygıyı yitirmemek, fiziksel ve mental olarak hep dengede kalmak bu yaşam tarzının mottolarıdır. Uygulayıcıları; kaynağında hayvanları gözlemleyerek oluşturdukları postürlerin ve yoga tekniğinin bulunduğu bu dövüş sanatını, koruma aracı olarak kullanmaya özenle dikkat eder.

Kalaripayattu’nun temel eğitim süreci üç aşamadan oluşur: “Meythari, kolthari, ankathari”. Meythari; temel postür, mekan kullanımı, denge ve ağırlık merkezi keşfi, dönüş, duruş ve sıçrama bilgisini içerir. Beden ve zihin denetimi esastır. Kolthari aşamasında ise, silah kullanımına geçilir. Zarar vermeyecek tahta silahlarla beden koordinasyonu sağlanır. Ankathari aşamasında ise, öğrenciler artık temel silah kullanımına hazırlardır. Kılıç, mızrak, kalkan gibi aletlerin kullanımını öğrenirler. Profesyonelleşme süreci ise daha uzun ve yoğundur. Altı farklı aşamadan bahsedilebilir.

Atölyede amaçlanan ise; bahsedilen meythari ve kolthari evrelerine giriş yapıp derinlik kazanmaktır.

Atölye Programı

Atölye programı, dört ay sürecek şekilde planlanmıştır. Haftada bir gün olmak üzere toplam on altı ders yapılacaktır.

13 Ocak 2020 Pazartesi başlayacak atölye 1,5 saat sürecek ve aylık ücreti ise 300 tl’dir

Aşağıdaki formdan ön kayıt yaptırabilirsiniz. Size en kısa zamanda dönüş yapılacaktır.

Eğitmen Esra Kucur

1992 yılında İzmir’de doğdu. Çocuk yaşta jimnastik ve klasik bale eğitimi almaya başladı. Klasik bale eğitimini Dokuz Eylül Konservatuarı’nda sürdürdü. Çeşitli dans okullarında modern dans ve jazz dans eğitimi aldı. Martha Graham Dance Company ekibinden Graham tekniği üzerine eğitim aldı. Daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları/Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Hayatının büyük bir parçası olan dans ve tiyatroyu iç içe geçirmeyi hedefledi.

Polonya’da Grotowski Enstitüsü’nde Grotowski tekniği üzerine eğitim aldı. Bunun yanında Odin Teatret ekibinde olan Donald Kitt, Roberta Carreri ve Jan Ferslev gibi isimlerle fiziksel tiyatro laboratuvar çalışmalarına katıldı. Bu süreçte Carolina Pizarro ile yaptığı çalışmalarda kalaripayattu ile tanıştı ve bu tekniğin, bir oyuncunun beden kullanımı ve fiziksel yaratım süreci için büyük fayda sağladığını gördü.

Rol aldığı bazı oyunlar: “Üç Kuruşluk Opera”, “Burun”, “Jacques ve Efendisi”, “Kumarbaz”, “Ay Işığında Şamata”, “Böyle Buyurdu Zerdüşt” gibi oyunlarda rol aldı. Şu anda, Altkat Sanat bünyesinde oyuncu atölye lideri olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Atölye Kayıt

[vfb id=12]