Kendinize Kucak Açın

Kendinize Kucak Açın

kendinize kucak acin 1

Sanat; içimizdeki acıyı, insancıl sevgiyi, saygı ve şefkati, erdem ve ahlakın ortaya çıkarılmasını sağlayan bir yaklaşım olmakla birlikte kişiliğini yapılandırmasına dair yardımcı olmasından dolayı değerli ve özenli yaklaşılması gereken bir alandır. İnsanların alışkanlıkları, tutkuları, yetileri vardır. Yeti, insanın yapabildiği her şeydir. Ruha özgü olan bütün yetilere sahip olunsa da sadece bazıları gerçekleşir. Bunlar ise tutkulardır.

Bütün olarak insanlar bir amaç için yaşar. Peki, insanın amacı nedir? Belki iyiliktir ya da erdemli olmaktır.  Tüm bu verili davranışların bir takım özellikleri vardır örneğin; İrade, Özgürlük, Bilgi ve İstikrarlı olmak gibi.

Bu çalışmalarda süreç; kişi gündelik yaşamına dair deneyimlediği an ve bununla ilgili yorumu, hem bilinçdışı çatışmaları hakkında ipuçları verir hem de ruhsal süreç düzeyini değerlendirebilmeyi sağlar ve bilinçdışı çatışmaların farkındalığını arttırarak duyarlılık oluşturur. Bilinçdışındaki temel düşünce ve duygular, kelimeler yerine imajlar olarak ortaya çıkar. Bu ürünler, doğası ne olursa olsun emosyonel (Duygusal, dokunaklı) bir katharsis sağlar ve insanın korkularını, istek ve arzularını açığa vurmasına araç oluşturur.

kendinize kucak acin2Sembolizasyon yoluyla oluşan kavramlar, içsel dürtülerin, itkilerin, bireyde çok fazla suçluluk yaratmaksızın ifade edilmesini sağlar. Yaşam hakkında yaratıcı bakış açıları ve anlamlı ilişkiler kurma imkanı sağlayan bir sağaltım biçimidir.

Bu çalışmalarda kişi; duygusal ve motor, algısal, bilişsel, fiziksel, sosyal ve ruhsal alanlarda çok yönlü çalışmış olur. Stres düzeyini düşürür, çalışma ve verimliliğini arttırmaktadır. İnsanda pozitif bir gelişme sağlayarak, çatışmaları çözümlemek, fiziksel ve ruhsal sürecin yaşadığı stresi azaltmak, problemleriyle yüzleşmek ve çözmek gibi olumlu yanları vardır.

Kişide mutlu olma ve kendi potansiyelini harekete geçirebilme yetisini arttırır.

Atölye Kayıt

Son Yazılar